Mei


21 april tot 21 mei

De offerkracht van de devotie die vrijheid als gemeenschap beleeft, wordt tot ervaring van evenwicht.

Want deze offerkracht beleeft het gelijke door het gelijke, het geestelijke door het geestelijke, individualiteit door individualiteit. Aan deze beleving ligt alle kennis ten grondslag. Wij vinden al kennend door de eigen geest de weg naar de geest die in de wereldverschijnselen ligt besloten. Door een alleen maar afbeeldende, ontvangende kennis zou dit niet mogelijk zijn. Zo'n kennen zou buiten een werkelijkheid blijven, die zonder kennende deelname kant en klaar zou zijn. Een waar kenvermogen voegt echter door een scheppende handeling de ideeŽn toe aan de waarnemingen, die voor het menselijke ervaren vooralsnog ideeŽnloos zijn en ontmoet daardoor de aanvankelijk in de waarnemingen verborgen geest.

Zo ontstaat de werkelijkheid in iedere ware kennis uit een ervaring die deze aanvankelijk verbergt. Ze ontspringt aan de evenwichtsbelevenis van de ontmoeting van geest met geest. Terwijl de aldus kennende mens de werkelijkheid, die hij in de waarnemingen verliest, terugwint, beleeft hij tegelijkertijd het ontstaan van zijn eigen geestelijk wezen. Uit de werkelijkheid die in zijn kenvermogen ontstaat, stamt de mens als een geestelijk wezen dat zelf over zijn geestelijke geboorte en zijn hogere ontwikkeling beslist. Het kennen van het gelijke door het gelijke, dat zich voordoet als het voortkomen van een zelfstandige individualiteit uit de geestelijk doordrongen wereldverschijnselen, is het ware evenwicht.

Zo wordt evenwicht vooruitgang.

Een meditatie van een dergelijk evenwicht is het zich verdiepen in het leren lopen van kinderen, dat evenwicht tot vooruitgang laat worden.