Juli


21 juni tot 21 juli

Zulke trouwe volharding is onzelfzuchtig.

Ware onzelfzuchtigheid is even ver verwijderd van verharding als van verval. De zwelgende afhankelijkheid is niet minder zelfzuchtig dan het starre vasthouden aan de eigen vooroordelen en interessen. Ware onzelfzuchtigheid verdedigt noch de engte van de subjectieve persoonlijkheid, noch verliest ze zich in andere mensen en dingen. Ze is veeleer het midden tussen deze beide dwaalwegen en verzoekingen. Omdat ze noch door de zelfzucht van de vrees, noch door die van de hebzucht vertroebeld wordt, is ze louter.

De loutering is de weg die door de waarheid, die zich met alle wezens verbindt, de vrees overwint en door innerlijk leven, dat van alle afhankelijke hebzucht bevrijdt, zijn jawoord aan het lot geeft. Deze onzelfzuchtigheid, die zo door inachtneming en afstand doen zichzelf vindt, is zelfverzekerd. Aristoteles omschrijft door zijn idee van loutering (catharsis) de inwijding in de weg van het lot als de opgave van de dichter. Deze catharsis wordt verworven door overwinning en metamorfose van de gevaren die het menselijke midden bedreigen.

De onzelfzuchtigheid als de weg naar het menselijke midden wordt catharsis.

Een meditatie van zulke onzelfzuchtigheid is het woord: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."