maart


21 februari tot 21 maart

In het zwijgen wordt de stem van de geest als de stem van het eigen ware wezen vernomen. Dit vernemen is de zin voor individualiteit. Deze zin is grootmoedigheid.

Grootmoedigheid is het grote zielsorgaan dat vol interesse en respect iedere andere wezensuiting in zichzelf ruimte biedt. Elke individualiteit geldt voor deze zin als de onaantastbare uiting van de geest in het meest innerlijke van ieder mens. Deze zin voelt zich voor ieder ander mens als voor het eigen hogere wezen verantwoordelijk.

De ervaring van solidariteit is voor de grootmoedigheid niet iets subjectiefs. Zij heeft veeleer voor haar de objectieve betekenis van verantwoordelijkheid voor de geest, waarvan de individualiteiten gemeenschappelijk afstammen, waaruit ze zich verzelfstandigen en die ze op de hogere trap van de vrije gemeenschap geroepen zijn onder elkaar te realiseren. De grootmoedigheid kan daarom niet anders dan zich met iedere individualiteit die zich waarachtig als zodanig, hoe ongewoon dan ook, in het leven vertoont, in vrije genegenheid verbinden.

Zo wordt grootmoedigheid liefde.

Een meditatie van zulke grootmoedigheid is het zich verdiepen in het onrecht dat een andere individualiteit is aangedaan en dat men, als ware het een eigen ervaring, vergeeft doordat men zich er onophoudelijk voor inzet om het weer goed te maken.